mobil: 603 112 213
- Vaše vozidlo kompletně připravíme na pravidelnou technickou
kontrolu vč. měření emisí, indentifikace závad, prověření povinné
výbavy a další ... na závěr zajistíme provedení zamotné technické
kontroly
- potřebné doklady: velký i malý TP vozidla, katričku emisí